الیاس ابراهیم زاده

درباره پزشک

بیوگرافی دکتر الیاس ابراهیم زاده :فارغ التحصیل دکتری تخصصی (.Ph.D) مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران ، عضو بنیاد ملی نخبگان و مدرس دانشگاه می باشد. ایشان با کسب رتبه یک دکتری مهندسی پزشکی در آزمون جامع وزارت علوم و تحقیقات در سال 93 دوره دکتری خود را در دانشگاه تهران آغاز کردند ، سپس از طریق بورسیه وزارت علوم ، بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه کلگری کانادا، دوره فرصت مطالعاتی خود را در دپارتمان نروساینس دانشکده پزشکی دانشگاه کلگری گذراندند در این مدت تحقیقات او بر روی مکان یابی کانون های صرعی از طریق پردازش های تصویر و سیگنال متمرکز شدند. وی سپس از طریق تمرکز بر مطالعات تحریکات الکتریکی ومغناطیسی مغز در بیمارستان فوت هلیز در کشور کانادا به ارائه روشهای درمانی نوین در این حوزه پرداخت. هم اکنون او دارای بیش از 28 مقاله در این زمینه در مجلات بین المللی معتبر می باشد.

X